Free songs

Bize ulaşabilirsiniz +(0224) 452 1359

NLP – Bireysel Değişim Eğitimleri

nlpNLP (Neuro Linguistic Programming); Düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek, kişilerin belirledikleri hedeflere ulaşmak için bu süreçleri en etkin nasıl kullanabileceğini öğreten bir çalışma alanıdır.
NLP hızlı ve etkili bir şekilde davranış değişikliği yaratmaya yönelik çok güçlü teknikler ve bunların nasıl kullanıldıklarını açıklayan bir uygulama felsefesinden oluşmaktadır.

NLP Temel Eğitiminin Amacı;

Kişilerin potansiyellerini keşfetmelerini ve kullanabilmelerini, yaşamlarında öncelikli hedeflerini belirleyebilmelerini, hedeflerine ulaşma kararlılığını sürdürebilmelerini, farkındalıklarını artırabilmelerini, davranış esnekliği kazanmalarını, etkili iletişim kurabilmelerini, çatışmaları ve sorunları yönetebilmelerini sağlamak için gerekli olan temel bilgi ve becerileri NLP teklikleri ile uygulamalı olarak aktarmaktır.

 

NLP teknikleri, aşağıda belirtilen tüm vakalarda muazzam sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.

  1. Sınırlayıcı İnançların Değiştirilmesi
  2. Yabancı Dil Öğrenme
  3. Travmalar
  4. Fobiler
  5. Depresyon
  6. Konsantrasyon ve Dikkat Güçlendirme
  7. Anksiyete
  8. Sigarayı Bırakma
  9. Sağlıklı, Kalıcı Kilo Verme