Free songs

Bize ulaşabilirsiniz +(0224) 452 1359

Kurumsal Koçluk

kurumsalkoclukKurumsal Koçluk Nedir?

Kurumların, olmak istedikleri konumla bulundukları konum arasındaki mesafeyi, geleceğe odaklayarak ve eyleme geçerek kapatan bir sistemdir.

Koçluk, performans geliştirmede ve her türlü öğretinin kazanılmasında en hızlı yöntemdir. Koçluk sürecinin başlangıcı, ortası ve ölçülebilir sonuçları ile sınırları vardır.

Koçluk uygulayan kurumlar, çalışanlarının vizyonları ile organizasyonun vizyonu arasındaki uyumu sağlar ve bireysel performanslarını artırarak kurumsal hedeflerine kolaylıkla ulaşırlar.